Górska miejscowość Jizerka jest najwyższą osadą w Czechach. Jej wizyta powróci 100 lat temu. Odwiedzając lokalne muzeum, można przyjrzeć się trudnemu życiu wzgórz. Ścieżka przyrodnicza wokół Bukowskiej Góry i torfowisk wzbogaci wiedzę o lokalnej naturze.