V Kořenově a okolí se nachází zhruba 60km upravovaných lyžařských běžeckých tras, které navazují na další upravované trasy – jedním směrem na Smědavu a Bedřichov a ve druhém směru na Krkonoše.

Okolo Hvězdy a okolo Bílé skály – součást projektu „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“ : Tato soustava upravovaných tras se skládá z vnějšího a vnitřního okruhu. Vnější okruh začíná na Vystrkově(asi 500m od hospody „Na Perličku“) a zde navazuje na trasu č.10 z Vysokého nad Jizerou. Začíná zelenou šipkou s označením trasy č.6 s nápisem „Okolo Hvězdy 10km“ a dále pokračuje tabulkami se stejným nápisem a odečítáním km zpět k výchozímu bodu před Vystrkov – křižovatka Bosna 9km (na křižovatku Bosna je přejezd nad lyžařskými vleky areálu Paseky, zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti kvůli střetu se sjezdujícími lyžaři, v úseku Vystrkov – Bosna cca 0,7km je stopa většinou poničená, ale jelikož se jedná o mírný sjezd, tak to celkem nevadí) – křižovatka na Havírnu 8,5km (spojení s trasou č.11) – šipka k propojení okruhů č.6 a č.7 – rovná směrová šipka 6km – směrová šipka bez udání km – směrová šipka křižovatka u Vyhlídky – rovná směrová šipka 2,5km – Kořenov střed směrová šipka 2km(zde, když odbočíme doprava tak jsme po 200m v centru Kořenova, odkud jsou protahovány i trasy směrem na Jizerku a Jizerskou magistrálu, je to tedy uzlový bod pro příští propojení projektů „Krkonoše – lyžařský běžecký ráje“ a „Jizerská magistrála“) – chata Hvězda rovná směrová šipka 1km – křižovatka před Spálenou hájenkou rovná směrová šipka 0,5km – a jsme zpět pod Vystrkovem.

Druhá trasa č.6 je v této lokalitě vyznačená od křižovatky před Spálenou hájenkou zhruba 500m od začátku trasy č.7 ve směru na Hvězdu) trasa je značena názvem „okolo Bílé skály“ a je to spojnice s trasou č.7 na Hvězdě a její délka je 6 km. Opět se na směrovkách odečítají km. Křižovatka před Spálenou hájenkou směrová šipka Ok.B.sk. 6km – ssměrová šipka Ok.B.sk. 5km, zde je i směrová šipka propojení tras č.6 a č.7 – směrová šipka Ok.B.sk. 4,5km – směrová šipka Ok.B.sk. 2,5km – křižovatka u Tetřeví boudy směrová šipka Hvězda 2km – směrová šipka Hvězda 0,5 – Hvězda propojení s trasou č.7.

Trasy vyznačené zelenými cedulemi jsou součástí vyznačených tras projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. V lokalitě okolo Hvězda a okolo Bílé skály jsou ještě vyznačeny červenými dřevěnými tabulkami místní turistické tratě v délce 3, 5 a 7km s výchozím bodem od křižovatky za restaurací Hvězda.

Kořenov – směr Jizerka : Z Kořenova na Jizerku jsou upravovány dvě běžecké lyžařské trasy. Zatím nejsou nijak značeny. První začíná u infocentra v Kořenově a dále pokračuje – kostelík Tesařov – odbočka na chatu Zvonice – dalších zhruba 300m je třeba lyže přenést, stopa pokračuje za lesem po pravé straně – kostel Horní Polubný – chata Pralinka – zde je potřeba opět pokračovat zhruba 300m po silnici směrem na Jizerku – trasa pokračuje na odbočce pod Václavikovou studánkou a plynule v tomto místě navazuje na Jizerskou magistrálu.

Druhá trasa začíná 500m od Kořenovského nádraží směrem dolů po levé straně silnice u penzionu“Karlos“ a dále pokračuje – železniční most – podle Jizery až pod Bukovec – chata „Mořina“ na Jizerce, kde se napojuje na Jizerskou magistrálu. Tato trasa má napojení i z Martinského údolí, začíná od fotbalového hřiště v Dolním Kořenově a pokračuje k železničnímu mostu, kde se napojuje na trasu od penzionu „Karlos“.