Letní sezona

Štěpánka je nejstarší rozhlednou Jizerských hor, její stavba byla zahájena knížetem Camillem Rohanem roku 1847. V tomtéž roce probíhala dole v údolích stavba císařské Křkonošské silnice, jejímž nejvyšším patronem byl arcivévoda Stephan – Štěpán, který tehdy vystoupil na vrch Buchstein (dnes Hvězda).Z rozhledny se otevírá nádherný kruhový rozhled.

V centru obce stojí zdaleka viditelný symbol této oblasti – osmiboká tesařovská kaple s bělostnými zdmi, v noci nasvícená reflektory. Kaple byla postavena zdejšími evangelíky, kteří se předtím ke svým pobožnostem scházeli u blízké chaty Zvonice

Horská osada Jizerka je nejvýše položená osada v Čechách. Její návštěva Vás vrátí do doby o 100 let zpět. Při návštěvě zdejšího muzea můžete nahlédnout do nelehkého života horalů. Naučná stezka kolem Bukové hory a rašelinišť obohatí vědomosti o místní přírodě.

Click here to add your own text